Řízené rozhraní

Hranice se sadou mechanismů, které prosazují bezpečnostní zásady a řídí tok informací mezi propojenými informačními systémy.


Controlled Interface

A boundary with a set of mechanisms that enforces the security policies and controls the flow of information between interconnected information systems.

Použito v metodice