Řízení kontrol

Opatření přijatá k řízení vývoje, údržby a používání systému, včetně politik, postupů a pravidel chování specifických pro systém, jednotlivých rolí a odpovědností, individuální odpovědnosti a rozhodnutí o bezpečnosti personálu.


Management Controls

Actions taken to manage the development, maintenance, and use of the system, including system-specific policies, procedures and rules of behavior, individual roles and responsibilities, individual accountability, and personnel security decisions.

Použito v metodice