Řízení kontrol

Opatření přijatá k řízení vývoje, údržby a používání systému, včetně politik, postupů a pravidel chování specifických pro systém, jednotlivých rolí a odpovědností, individuální odpovědnosti a rozhodnutí o bezpečnosti personálu.

Použito v metodice