Řízení přístupu založené na atributech

Řízení přístupu založené na atributech spojených s objekty, cíli, iniciátory, zdroji nebo prostředím. Sada pravidel řízení přístupu definuje kombinaci atributů, pod kterými může dojít k přístupu.

Použito v metodice