Řízení přístupu založené na atributech

Řízení přístupu založené na atributech spojených s objekty, cíli, iniciátory, zdroji nebo prostředím. Sada pravidel řízení přístupu definuje kombinaci atributů, pod kterými může dojít k přístupu.


Attribute-Based Access Control

Access control based on attributes associated with and about subjects, objects, targets, initiators, resources, or the environment. An access control rule set defines the combination of attributes under which an access may take place.

Použito v metodice