Řízení toku dat

V datové komunikaci je řízení toku procesem řízení rychlosti přenosu dat mezi dvěma uzly, aby se zabránilo rychlému odesílateli před přetížením pomalého přijímače.


Data Flow Control

V datové komunikaci je řízení toku procesem řízení rychlosti přenosu dat mezi dvěma uzly, aby se zabránilo rychlému odesílateli před přetížením pomalého přijímače.

Použito v metodice