Řízení toku informací

Postup, kterým se zajistí, aby přenos informací v rámci informačního systému nebyl prováděn v rozporu s bezpečnostní politikou.


Information Flow Control

Procedure to ensure that information transfers within an information system are not made in violation of the security policy.

Použito v metodice