Řízení zabezpečení správy

Bezpečnostní kontroly (tj. ochranná opatření nebo protiopatření) pro informační systém, který se zaměřuje na řízení rizik a řízení bezpečnosti informačních systémů.


Management Security Controls

The security controls (i.e., safeguards or countermeasures) for an information system that focus on the management of risk and the management of information systems security.

Použito v metodice