Rizika zabezpečení informací

Riziko organizačních operací (včetně mise, funkcí, obrazu, reputace), organizačních aktiv, jednotlivců, jiných organizací a národa z důvodu možnosti neoprávněného přístupu, použití, zveřejnění, narušení, úpravy nebo zničení informací a nebo informační systémy.


Information Security Risk

The risk to organizational operations (including mission, functions, image, reputation), organizational assets, individuals, other organizations, and the Nation due to the potential for unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction of information and/or information systems.

Použito v metodice