Rizika zabezpečení související s informačním systémem

Bezpečnostní rizika související s informačním systémem představují rizika, která vznikají ztrátou důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti informačních nebo informačních systémů a zohledňují dopady na organizaci (včetně majetku, poslání, funkcí, obrazu nebo pověsti), jednotlivců, jiných organizací, a národ.


Information System-Related Security Risks

Information system-related security risks are those risks that arise through the loss of confidentiality, integrity, or availability of information or information systems and consider impacts to the organization (including assets, mission, functions, image, or reputation), individuals, other organizations, and the Nation.

Použito v metodice