Rizika zabezpečení související s informačním systémem

Bezpečnostní rizika související s informačním systémem představují rizika, která vznikají ztrátou důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti informačních nebo informačních systémů a zohledňují dopady na organizaci (včetně majetku, poslání, funkcí, obrazu nebo pověsti), jednotlivců, jiných organizací, a národ.

Použito v metodice