Riziko Společenství

Pravděpodobnost, že konkrétní zranitelnost bude využívána v interaktivním obyvatelstvu a nepříznivě ovlivní některé členy této populace.


Community Risk

Probability that a particular vulnerability will be exploited within an interacting population and adversely impact some members of that population.

Použito v metodice