Robustnost

Schopnost subjektu zajišťujícího informaci fungovat správně a spolehlivě v širokém spektru provozních podmínek a vyčkat vyváženě mimo tento provozní rozsah.


Robustness

The ability of an Information Assurance entity to operate correctly and reliably across a wide range of operational conditions, and to fail gracefully outside of that operational range.

Použito v metodice