ROE

Pravidla angažovanosti

Podrobné pokyny a omezení týkající se provádění testování bezpečnosti informací. ROE je zavedena před zahájením testu zabezpečení a poskytuje zkušebnímu týmu pravomoc provádět definované činnosti bez nutnosti dalších oprávnění.


ROE

Rules of Engagement

Detailed guidelines and constraints regarding the execution of information security testing. The ROE is established before the start of a security test, and gives the test team authority to conduct defined activities without the need for additional permissions.

Použito v metodice