Rogue zařízení

Neoprávněný uzel v síti.


Rogue Device

An unauthorized node on a network.

Použito v metodice