Rogue zařízení

Neoprávněný uzel v síti.

Použito v metodice