ROI

Návratnost investic

Míra provozní výkonnosti a účinnosti, vypočtená v nejjednodušší podobě vydělením čistého příjmu celkovou investicí v daném období.

Použito v metodice