Rootkit

Softwarová sada navržená tak, aby pomohla útočníkovi při získávání neautorizovaného administrativního přístupu k počítačovému systému.


Rootkit

A software suite designed to aid an intruder in gaining unauthorized administrative access to a computer system.

Použito v metodice