Rozbočovač

Společný bod připojení pro zařízení v síti, rozbočovače slouží k připojení segmentů místní sítě (LAN).


Hub

A common connection point for devices in a network, hubs are used to connect segments of a local area network (LAN).

Použito v metodice