Rozdělit znalosti

Proces, kterým je kryptografický klíč rozdělen na více klíčových komponent, které jednotlivě sdílejí znalosti o původním klíči a které mohou být následně zadány do nebo ze šifrovacího modulu oddělenými entitami a spojeny tak, aby znovu vytvořily původní kryptografický klíč.


Split Knowledge

A process by which a cryptographic key is split into multiple key components, individually sharing no knowledge of the original key, that can be subsequently input into, or output from, a cryptographic module by separate entities and combined to recreate the original cryptographic key.

Použito v metodice