Rozhraní

Společná hranice mezi nezávislými systémy nebo moduly, kde dochází k interakci.


Interface

Common boundary between independent systems or modules where interactions take place.

Použito v metodice