Rozlišující identifikátor

Informace, které jednoznačně rozlišují entitu v procesu ověřování.

Použito v metodice