Rozlišující identifikátor

Informace, které jednoznačně rozlišují entitu v procesu ověřování.


Distinguishing Identifier

Information which unambiguously distinguishes an entity in the authentication process.

Použito v metodice