Rozlití

Bezpečnostní incident, který vede k přenosu klasifikovaných nebo CUI informací do informačního systému, který není akreditován (tj. Autorizován) pro příslušnou úroveň zabezpečení.

Použito v metodice