Rozlití

Bezpečnostní incident, který vede k přenosu klasifikovaných nebo CUI informací do informačního systému, který není akreditován (tj. Autorizován) pro příslušnou úroveň zabezpečení.


Spillage

Security incident that results in the transfer of classified or CUI information onto an information system not accredited (i.e., authorized) for the appropriate security level.

Použito v metodice