Rozpětí spectrum

Telekomunikační techniky, při kterých je signál přenášen v šířce pásma podstatně větší než frekvenční obsah původní informace. Pohyb kmitočtu, přímá šíření sekvence, časová skákání a kombinace těchto technik jsou formy rozšířeného spektra.


Spread Spectrum

Telecommunications techniques in which a signal is transmitted in a bandwidth considerably greater than the frequency content of the original information. Frequency hopping, direct sequence spreading, time scrambling, and combinations of these techniques are forms of spread spectrum.

Použito v metodice