Rozpětí spectrum

Telekomunikační techniky, při kterých je signál přenášen v šířce pásma podstatně větší než frekvenční obsah původní informace. Pohyb kmitočtu, přímá šíření sekvence, časová skákání a kombinace těchto technik jsou formy rozšířeného spektra.

Použito v metodice