Rozsah zabezpečení

Nejvyšší a nejnižší úrovně zabezpečení, které jsou povoleny v nebo na informačním systému, součásti systému, subsystému nebo síti.


Security Range

Highest and lowest security levels that are permitted in or on an information system, system component, subsystem, or network.

Použito v metodice