RSA

Rivest-Shamir-Adleman

RSA je šifrovací systém pro šifrování s veřejným klíčem a je široce používán k zabezpečení citlivých dat, zejména při odesílání přes nejistou síť, jako je internet.


RSA

Rivest-Shamir-Adleman

RSA is a cryptosystem for public-key encryption, and is widely used for securing sensitive data, particularly when being sent over an insecure network such as the Internet.

Použito v metodice