RSNA

Robustní bezpečnostní sdružení

Logické spojení mezi komunikujícími subjekty IEEE 802.11 vytvořenými pomocí schématu správy klíčů IEEE 802.11i, také známého jako čtyřcestný handshake.


RSNA

Robust Security Network Association

A logical connection between communicating IEEE 802.11 entities established through the IEEE 802.11i key management scheme, also known as the four-way handshake.

Použito v metodice