Ruční kryptosystém

Cryptosystém, ve kterém jsou kryptografické procesy prováděny bez použití kryptografického zařízení nebo zařízení s automatickým ručním ovládáním.


Manual Cryptosystem

Cryptosystem in which the cryptographic processes are performed without the use of crypto-equipment or auto-manual devices.

Použito v metodice