Rušení

Útok, při kterém je zařízení používáno k vyzařování elektromagnetické energie na frekvenci bezdrátové sítě, aby se stalo nepoužitelným.


Jamming

An attack in which a device is used to emit electromagnetic energy on a wireless network’s frequency to make it unusable.

Použito v metodice