S-Box

Nelineární tabulka nahrazení použitá v několika substitučních transformacích bytu a v rutině Key Expansion pro provedení náhrady jednoho bytu za hodnotu bytu.


S-Box

Nonlinear substitution table used in several byte substitution transformations and in the Key Expansion routine to perform a one- for-one substitution of a byte value.

Použito v metodice