S/MIME

Sada specifikací pro zabezpečení elektronické pošty. Zabezpečená / víceúčelová rozšíření pro internetové pošty (S / MIME) je založena na široce používaném standardu MIME a popisuje protokol pro přidávání kryptografických bezpečnostních služeb prostřednictvím zapouzdření MIME digitálně podepsaných a šifrovaných objektů.

Základní bezpečnostní služby nabízené společností S / MIME jsou autentizace, neodpuštění původu, integrita zpráv a soukromí zpráv. Nepovinné služby zabezpečení zahrnují podepsané potvrzení, bezpečnostní štítky, zabezpečené e-mailové seznamy a rozšířenou metodu identifikace podpisových certifikátů.


S/MIME

A set of specifications for securing electronic mail. Secure/ Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) is based upon the widely used MIME standard and describes a protocol for adding cryptographic security services through MIME encapsulation of digitally signed and encrypted objects.

The basic security services offered by S/MIME are authentication, non-repudiation of origin, message integrity, and message privacy. Optional security services include signed receipts, security labels, secure mailing lists, and an extended method of identifying the signer’s certificate(s).

Použito v metodice