SaaS

Software jako služba

Nabízí možnost používat aplikace poskytovatele běžící na cloud infrastruktuře. Aplikace jsou přístupné z různých klientských zařízení prostřednictvím rozhraní tenkého klienta, například webového prohlížeče.

Použito v metodice