SaaS

Software jako služba

Nabízí možnost používat aplikace poskytovatele běžící na cloud infrastruktuře. Aplikace jsou přístupné z různých klientských zařízení prostřednictvím rozhraní tenkého klienta, například webového prohlížeče.


SaaS

Software as a service

Offers the capability to use the provider’s applications running on cloud infrastructure. The applications are accessible from various client devices through a thin client interface such as a web browser.

Použito v metodice