Sada pravidel

Tabulka instrukcí používaných řízeným rozhraním určuje, jaké údaje jsou přípustné a jak jsou data zpracovávána mezi propojenými systémy.


Ruleset

A table of instructions used by a controlled interface to determine what data is allowable and how the data is handled between interconnected systems.

Použito v metodice