SAISO

Senior Agent informační bezpečnosti informací

Úředník zodpovědný za plnění odpovědnosti Chief Information Officer podle federálního zákona o řízení bezpečnosti informací (FISMA) a sloužící jako hlavní kontaktní osoba informačního ředitele pro pověřené úředníky agentury, vlastníky informačního systému a bezpečnostní pracovníky informačního systému.


SAISO

Senior Agency Information Security Officer

Official responsible for carrying out the Chief Information Officer responsibilities under the Federal Information Security Management Act (FISMA) and serving as the Chief Information Officer’s primary liaison to the agency’s authorizing officials, information system owners, and information system security officers.

Použito v metodice