Salt

Neutajovaná hodnota, která se používá v kryptografickém procesu, obvykle zajišťuje, aby výsledky výpočtů pro jednu instanci nemohl znovu použít útočník.


Salt

A non-secret value that is used in a cryptographic process, usually to ensure that the results of computations for one instance cannot be reused by an Attacker.

Použito v metodice