SAML

Bezpečnostní značkovací jazyk

Bezpečnostní specifikace založená na XML vyvinutá Organizací pro rozvoj strukturovaných informačních standardů (OASIS) pro výměnu informací o ověřování a autorizaci mezi důvěryhodnými subjekty prostřednictvím Internetu.


SAML

Security Assertion Markup Language

An XML-based security specification developed by the Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) for exchanging authentication (and authorization) information between trusted entities over the Internet.

Použito v metodice