Sanitizace

Proces odstraňování informací z médií tak, že není možné obnovit informace. Zahrnuje odstranění všech štítků, značek a protokolů o činnosti.


Sanitization

Process to remove information from media such that information recovery is not possible. It includes removing all labels, markings, and activity logs.

Použito v metodice