Sanitizace médií

Obecné pojmenování odkazující na opatření, která byla učiněna k tomu, aby se na médiích, která jsou na médiích, neopravitelná běžnými i mimořádnými prostředky.


Media Sanitization

A general term referring to the actions taken to render data written on media unrecoverable by both ordinary and extraordinary means.

Použito v metodice