SAP

Program zvláštního přístupu

Program vytvořený pro určitou třídu utajovaných informací, který ukládá požadavky na ochranu a přístup, které přesahují požadavky obvykle požadované pro informace na stejné úrovni klasifikace.


SAP

Special Access Program

A program established for a specific class of classified information that imposes safeguarding and access requirements that exceed those normally required for information at the same classification level.

Použito v metodice