Scatternet

Scatternet je typ počítačové sítě ad hoc sestávající ze dvou nebo více piconetů. Pojmy "scatternet" a "piconet" se obvykle používají pro bezdrátovou technologii Bluetooth.


Scatternet

A scatternet is a type of ad hoc computer network consisting of two or more piconets. The terms "scatternet" and "piconet" are typically applied to Bluetooth wireless technology.

Použito v metodice