Scénář hrozby

Soubor diskrétních událostí ohrožení, spojených s konkrétním zdrojem ohrožení nebo několika zdroji ohrožení, částečně seřazenými v čase.


Threat Scenario

A set of discrete threat events, associated with a specific threat source or multiple threat sources, partially ordered in time.

Použito v metodice