Schválená bezpečnostní funkce

Bezpečnostní funkce (např. Kryptografický algoritmus, technika šifrovacího klíče nebo autentizační technika), která je buď

a) Specifikována v schválené normě.
b) Přijata v schválené normě a uvedena buď v dodatku schváleného standardu nebo v dokumentu odkazovaném na schválený standard.
c) Specifikována v seznamu schválených bezpečnostních funkcí.


Approved Security Function

A security function (e.g., cryptographic algorithm, cryptographic key management technique, or authentication technique) that is either

a) Specified in an Approved Standard.
b) Adopted in an Approved Standard and specified either in an appendix of the Approved Standard or in a document referenced by the Approved Standard.
c) Specified in the list of Approved security functions.

Použito v metodice