Schválená bezpečnostní funkce

Bezpečnostní funkce (např. Kryptografický algoritmus, technika šifrovacího klíče nebo autentizační technika), která je buď

a) Specifikována v schválené normě.
b) Přijata v schválené normě a uvedena buď v dodatku schváleného standardu nebo v dokumentu odkazovaném na schválený standard.
c) Specifikována v seznamu schválených bezpečnostních funkcí.

Použito v metodice