Schválení formálního přístupu

Formalizace určení bezpečnosti pro oprávnění přístupu k určitému typu utajovaných nebo citlivých informací na základě specifikovaných přístupových požadavků, určení způsobilosti jednotlivce na bezpečnost a určení, že úřední povinnosti jednotlivce vyžadují, aby byl jednotlivcům poskytnut přístup k informacím.


Formal Access Approval

A formalization of the security determination for authorizing access to a specific type of classified or sensitive information, based on specified access requirements, a determination of the individual’s security eligibility and a determination that the individual’s official duties require the individual be provided access to the information.

Použito v metodice