Schválení úředního určeného zástupce

Organizační úředník jednající jménem pověřujícího úředníka při provádění a koordinaci požadovaných činností souvisejících s bezpečnostním oprávněním.

Použito v metodice