Schválení úředního určeného zástupce

Organizační úředník jednající jménem pověřujícího úředníka při provádění a koordinaci požadovaných činností souvisejících s bezpečnostním oprávněním.


Authorizing Official Designated Representative

An organizational official acting on behalf of an authorizing official in carrying out and coordinating the required activities associated with security authorization.

Použito v metodice