Schválený režim provozu

Režim kryptografického modulu, který využívá pouze schválené bezpečnostní funkce (nesmí být zaměňován s konkrétním režimem schválené funkce zabezpečení, např. Režim šifrování šifrování standardního šifrování dat (DES CBC)).


Approved Mode of Operation

A mode of the cryptographic module that employs only Approved security functions (not to be confused with a specific mode of an Approved security function, e.g., Data Encryption Standard Cipher- Block Chaining (DES CBC) mode).

Použito v metodice