SCI

Citlivé oddělené informace

Utajované informace týkající se zpravodajských zdrojů, metod nebo analytických procesů, které je třeba zpracovávat v rámci formálních systémů kontroly přístupu zřízených ředitelem vnitrostátní zpravodajské služby.


SCI

Sensitive Compartmented Information

Classified information concerning or derived from intelligence sources, methods, or analytical processes, which is required to be handled within formal access control systems established by the Director of National Intelligence.

Použito v metodice