SCIF

Citlivé informační zařízení

Akreditovaná oblast, místnost nebo skupina místností, budov nebo instalace, kde lze SCI ukládat, používat, diskutovat a nebo zpracovávat.


SCIF

Sensitive Compartmented Information Facility

Accredited area, room, or group of rooms, buildings, or installation where SCI may be stored, used, discussed, and/or processed.

Použito v metodice