Screen Scraper

Virus nebo fyzické zařízení, které zaznamenává informace odeslané na vizuální zobrazení za účelem zachycení soukromých nebo osobních informací.


Screen Scraper

A virus or physical device that logs information sent to a visual display to capture private or personal information.

Použito v metodice