Sdílené tajemství

Tajemství použité při ověřování, které je navrhovatelovi a ověřovateli známo.


Shared Secret

A secret used in authentication that is known to the Claimant and the Verifier.

Použito v metodice