Sdílené tajemství

Tajemství použité při ověřování, které je navrhovatelovi a ověřovateli známo.

Použito v metodice