Sdílení informací

Požadavky na sdílení informací prostřednictvím informačního systému s jedním nebo několika dalšími systémy nebo aplikacemi informačních technologií pro sdílení informací s cílem podporovat více interních nebo externích organizací, misí nebo veřejných programů.


Information Sharing

The requirements for information sharing by an IT system with one or more other IT systems or applications, for information sharing to support multiple internal or external organizations, missions, or public programs.

Použito v metodice