Sdílení informací

Požadavky na sdílení informací prostřednictvím informačního systému s jedním nebo několika dalšími systémy nebo aplikacemi informačních technologií pro sdílení informací s cílem podporovat více interních nebo externích organizací, misí nebo veřejných programů.

Použito v metodice