SDLC

Životní cyklus vývoje systému

SDLC nebo software pro vývoj životního cyklu je proces, který produkuje software s nejvyšší kvalitou a nejnižšími náklady v co nejkratším čase. SDLC obsahuje podrobný plán pro vývoj, změnu, udržování a nahrazení softwarového systému.


SDLC

System Development Life Cycle

SDLC or the Software Development Life Cycle is a process that produces software with the highest quality and lowest cost in the shortest time. SDLC includes a detailed plan for how to develop, alter, maintain, and replace a software system.

Použito v metodice