Segmentace sítě

Obvyklou technikou implementace zabezpečení sítě je segmentace sítě organizace do samostatných zón, které lze samostatně řídit, sledovat a chránit.


Network Segmentation

A common technique to implement network security is to segment an organization’s network into separate zones that can be separately controlled, monitored and protected.

Použito v metodice