Selhání

Schopnost automatického přepnutí (obvykle bez zásahu člověka nebo varování) do redundantního nebo pohotovostního informačního systému při selhání nebo abnormálním ukončení dříve aktivního systému.


Failover

The capability to switch over automatically (typically without human intervention or warning) to a redundant or standby information system upon the failure or abnormal termination of the previously active system.

Použito v metodice