Selhání přístupu

Typ incidentu, při kterém je neoprávněný přístup k datům způsoben poruchou hardwaru nebo softwaru.


Failure Access

Type of incident in which unauthorized access to data results from hardware or software failure.

Použito v metodice