Selhání přístupu

Typ incidentu, při kterém je neoprávněný přístup k datům způsoben poruchou hardwaru nebo softwaru.

Použito v metodice